Groesbeekseweg 180, 6521CR Nijmegen
+31 6 22 60 91 67
Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00

Contact

Adres

Sapientia Mindfulnesstrainingen
Groesbeekseweg 180
6521CR Nijmegen

Openingstijden

Maandag – Vrijdag
09:00u – 17:00u

’s weekends gesloten

Tel. & E-mail

Tel.: +31 6 22 60 91 67
info@sapientiamindfulness.nl

IMG-20160428-WA00131

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Privacy verklaring
Vanaf mei 2018 dienen alle bedrijven, organisaties en ZZP-ers te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Intake
Gedurende het kennismakingsgesprek wordt met u gesproken over de aanleiding om de training te gaan doen en welke doelen u wilt bereiken. Dit gesprek is nodig om tot een goede match te komen, om vast te stellen of de training op dit moment past bij uw wens/vraag.
Gedurende het gesprek of na het gesprek zal de trainer wat aantekeningen maken in een schriftje als geheugensteun.
Nadat u in overleg hebt vastgesteld of u gaat deelnemen aan de training, zal de trainer deze aantekeningen vernietigen.

Inschrijving
Indien u gaat deelnemen aan de training krijgt u per mail een in Word invulbaar inschrijfformulier toegestuurd. Hierop staan uw NAW gegevens, telefoon en mail. Ook staan er nog een aantal vragen op die betrekking hebben op uw doelen en wordt u gevraagd middels een handtekening akkoord te gaan met de voorwaarden en betaling. Het aanmeldformulier met de door u ingevulde persoonsgegevens wordt geprint t.b.v. de administratie en bewaard in een map op de pc, die alleen door mij wordt gebruikt. Sapientia mindfulnesstrainingen gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel zoals hierboven is omschreven. Zodra de persoonsgegevens voor dit doel niet meer nodig zijn, zullen ze worden verwijderd. Tenzij er een wettelijke verplichting is bepaalde gegevens langer te bewaren; in dat geval worden deze voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard (t.b.v. de Belastingdienst is dit 7 jaar). Uw gegevens zullen nooit aan anderen worden verstrekt.

Tijdens en na de training
Alles wat tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt besproken is strikt vertrouwelijk en blijft binnen de groep. Dit wordt in de eerste bijeenkomst als zodanig besproken.

Facturering
Lopende de training krijgt u een factuur opgestuurd met daarin uw NAW gegevens en de data waarop u de training hebt gevolgd.
Mocht u de training bij uw zorgverzekeraar of bijvoorbeeld werkgever declareren, dan geldt ook hier dat er geen andere gegevens op de factuur worden vermeld en dat nooit gegevens over u aangaande de training worden verstrekt.

Vragen
Deze verklaring is bedoeld om inzicht te geven hoe binnen de praktijk veilig met uw persoonlijke gegevens, die in het kader van de training van u worden gevraagd, wordt omgegaan.

Mochten er evenwel vragen van uw kant zijn dan hoor ik dat graag.